Retningslinjer for personvern

Sist oppdatert 24. mars 2016.

Innledning

MeeDoc AS (“MeeDoc”, “Vi”, “Oss”) er opptatt av å beskytte og respektere dine private anliggender. Disse Retningslinjer for personvern (sammen med bruksvilkårene som du kan lese her og eventuelle andre dokumenter det henvises til der) gjelder for www. MeeDoc.com og MeeDocs mobilhelsetjeneste (“Tjenesten”) og forklarer hvordan Vi behandler personopplysningene Vi innhenter fra deg eller du gir Oss, i forbindelse med registrering og administrasjon av din brukerkonto.

For informasjon om hvordan pasientopplysninger behandles, som din lege i kraft av å være behandlingsansvarlig, er ansvarlig for, ber vi deg lese Retningslinjer for personvern for pasienter som du finner her.

I disse Retningslinjer for personvern betyr begrepet “Personopplysninger” informasjon som vedrører en identifisert, eller identifiserbar fysisk person.

Vi vet at du er opptatt av hvordan Vi bruker og deler personopplysninger. Disse Retningslinjer for personvern forteller deg hvordan Vi beskytter personvernet ditt og personopplysningene om deg, som Vi behandler. Vi ønsker å minne deg på at disse Retningslinjer for personvern gjelder Personopplysninger som vi behandler i forbindelse med registering og administrasjon av Tjenestene. De gjelder ikke for noen linker til tredjeparts hjemmesider og/eller tjenester som for eksempel tredjepart-applikasjoner som du kan komme til å møte på når du bruker Tjenesten. Tredjeparttjenester som du vil kunne møte på inkluderer, men er ikke begrenset til, tjenester fra MailGun, Twilio, Tokbox og Paymill. Videre, som tidligere nevnt, gjelder de ikke for dine pasientopplysninger, helseopplysninger eller pasientjournaler, som legen din er behandlingsansvarlig for. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg nøye kjent med Retningslinjer for personvern som gjelder for alle hjemmesider og/eller tjenester som drives av tredjeparter, og med Retningslinjer for personvern for pasienter nevnt ovenfor.

Ved å bruke og å klikke på at du godtar vilkårene knyttet til Tjenesten, godtar du personvernpraksisen vår slik den er beskrevet i disse Retningslinjer for personvern.

Opplysninger vi vil kunne innhente fra deg

Opplysninger du oppgir til Tjenesten

Vi kan innhente følgende informasjon fra våre registrerte brukere (“Registrerte Brukere”):

 • Passord;
 • Navn;
 • Epost-adresse;
 • Telefonnummer;
 • Land og postadresse;
 • Fødselsdato;
 • Kjønn;
 • Personnummer;

Videre, dersom du kontakter Oss, vil vi kunne ta vare på denne korrespondansen.

Informasjon som innhentes automatisk

Tjenesten kan automatisk innhente følgende informasjon, som i enkelte tilfeller kan utgjøre personopplysninger:

 • Loggeteknologien som brukes i Tjenesten innhenter automatisk URL-en til siden du kom fra og siden du går videre til når du forlater Tjenesten. Vi registrerer også Internett-protokoll-adressen (IP-adressen) til enheten du bruker når du går inn i Tjenesten, informasjon om operativsystemet til enheten din og informasjon om hvorvidt du er logget på en spesiell iOS-enhet, samt navnet på Internettleverandøren din.
 • Vi kan legge en “informasjonskapsel” på harddisken til enheten du bruker for å få tilgang til Tjenesten. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres på harddisken til enheten din ved hjelp av nettleseren din, og gjør Oss i stand til å gjenkjenne nettleseren din i den hensikt å kunne lagre preferansene dine og sende deg relevant innhold. De fleste av dagens tilgjengelige nettlesere gir deg mulighet til å administrere informasjonskapsler, for eksempel å deaktivere dem fullstendig, godta dem enkeltvis, og å slette lagrede informasjonskapsler fra harddisken din. Vi minner deg om at hvis du deaktiverer dem fullstendig i nettleseren din, vil du ikke kunne bruke Tjenesten.
 • Google Analytics er et element i Tjenesten. Ved å bruke informasjonskapsler innhenter og lagrer Google Analytics informasjon om når du besøkte siden, hvilke sider du besøkte, hvor mye tid som ble tilbragt på hver side av nettsiden, Internett-protokoll-adressen og hva slags operativsystem som brukes i enhetene som er brukt til å gå inn på Tjenesten. Ved å bruke en nettleser-plugin http://www.google.com/ads/preferences/plugin/ fra Google, kan du velge bort Google Analytics.
 • Dessuten vil opplysninger om transaksjoner du utfører via Tjenesten, om dine besøk i Tjenesten, inkludert men ikke begrenset til, trafikkdata, stedsdata, weblogger og andre kommunikasjonsopplysninger også kunne bli innhentet.

Hva vi bruker opplysningene til

Vi bruker de innhentede Personopplysningene til følgende formål:

 • for å kunne registrere deg og opprettholde din registrering i Tjenesten;
 • for å kommunisere med deg;
 • for å forhindre og oppspore svindel og annet misbruk;
 • for å beskytte våre rettigheter og/eller vår eiendom;
 • for å drifte og forbedre våre produkter og tjenester;
 • for å administrere Tjenesten;
 • for å kunne tilby egenskapene som er tilgjengelige i Tjenesten;
 • for å utvikle, forbedre og beskytte Tjenesten;
 • for markedsundersøkelser;
 • for å revidere og analysere Tjenesten; og
 • for å sikre Tjenestens tekniske funksjonalitet og sikkerhet.

Personnummeret ditt behandles kun i den grad det er nødvendig for å overholde relevante juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser i forbindelse med helsetjenesten vi yter overfor deg, og for å sikre autentisering i henhold til den norske Personopplysningsloven paragraf 12.

Ved å godta Tjenestens Bruksvilkår gir du ditt samtykke til at personnummeret ditt kan behandles i henhold til disse Retningslinjer for personvern.

Vi bruker opplysningene som innhentes automatisk til følgende formål:

 • Å utvikle nye produkter og tjenester samt å forbedre eksisterende produkter og tjenester;
 • Digital markedsføring (online, mobil, sosiale medier); og
 • Salgsorganisasjon og effektivitet.

Hvordan vi deler opplysninger

Vi verken selger, leier, leier ut eller på annen måte avslører Personopplysninger knyttet til våre Registrerte Brukere, til tredjeparter, så fremt ikke annet fremgår nedenfor.

Personopplysningene som innhentes via Tjenesten kan bli delt som følger:

Personopplysninger du oppgir til Tjenesten:

Vi kan dele Personopplysninger som du oppgir i Tjenesten med følgende typer tredjeparter:

 • Servicetilbydere, som for eksempel betalingsbehandlere og datalagringstilbydere, som gjør oss i stand til å tilby deg Tjenesten;
 • Offentlige myndigheter som lov- og ordensmyndigheter, hvis vi er juridisk forpliktet til å gjøre det eller hvis Vi må beskytte våre rettigheter eller tredjeparts rettigheter; og
 • Til våre datterselskaper og tilknyttede selskaper; eller en ny eier, medeier eller operatør av Tjenesten og dennes rådgivere i forbindelse med selskapsrettslig fusjon, sammenslåing, restrukturering, eller salg av hovedsakelig alle våre aksjer og/eller aktiva eller annen selskapsrettslig omorganisering, i henhold til disse Retningslinjer for personvern.
 • Til Leger og annet helsepersonell som er involvert i behandlingen av deg.

Opplysninger som innhentes automatisk:

Opplysningene som innhentes automatisk i Tjenesten kan deles med følgende typer tredjeparter:

 • Til servicetilbydere, for eksempel selskaper som utfører dataanalyser;
 • Til offentlige myndigheter, som lov- og ordensmyndighet, dersom vi er juridisk forpliktet til å gjøre det eller vi må beskytte våre rettigheter eller tredjeparts rettigheter; og
 • Til våre datterselskaper og tilknyttede selskaper; eller en ny eier, medeier eller en operatør av Tjenesten og dennes rådgivere i forbindelse med selskapsfusjon, sammenslåing, omorganisering, eller salg av hovedsakelig alle våre aksjer og/eller aktiva eller annen virksomhetsomorganisering, i henhold til disse Retningslinjer for personvern.

Vi kan også dele informasjon med tredjeparter i et samleformat som ikke anses som Personopplysninger, og som ikke gjør det mulig å identifisere individuelle Registrerte Brukere.

Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter når det gjelder Personopplysningene vi har om deg:

 • Retten til å vite hvilke opplysninger Vi har om deg: Hvis du ønsker å vite hvilke personopplysninger Vi har om deg, vennligst kontakt Oss på: privacy@MeeDoc.com. Vi vil forsøke å svare deg raskt. Dessuten kan du, dersom du er Registrert Bruker, enkelt sjekke opplysningene du har oppgitt til Tjenesten ved å logge inn på Tjenesten og gå gjennom kontoinnstillingene dine.
 • Retten til å få ufullstendige, uriktige, utdaterte eller unødvendige Personopplysninger korrigert, slettet eller oppdatert. Den enkleste måten å korrigere, slette eller oppdatere Personopplysningene du har oppgitt til Tjenesten på, er å logge inn på Tjenesten og utføre de nødvendige endringene i kontoinnstillingene til Tjenesten. Hvis du har ytterligere spørsmål vedrørende korrigering, sletting eller oppdatering av Personopplysningene vi har om deg, vennligst kontakt Oss på privacy@MeeDoc.com.
 • Retten til å velge å ikke motta elektronisk reklame fra oss: alle henvendelser med elektronisk direktemarkedsføring du mottar fra Oss, slik som epost og direktemeldinger, gir deg mulighet til å ikke motta slike henvendelser fra Oss i fremtiden. Hvis du har andre spørsmål om elektronisk direktemarkedsføring fra Oss, vennligst kontakt Oss på feedback@meedoc.com.

Datasikkerhet

Sikring av personopplysninger er viktig for Oss. Vi har etablert regler og rutiner for å beskytte Personopplysningene dine i samsvar med Personopplysningsloven og Pasientjournalloven. Vi vil ta rimelige forholdsregler for å sikre at helsepersonell, ansatte og databehandlere opptrer i overensstemmelse med disse Retningslinjene og forpliktelsene under den norske Personopplysningsloven av 4. april 2000, og den norske Pasientjournalloven av 20. juni 2014.

For eksempel er serverne vi bruker sikret og beskyttet med brannmur og Vi begrenser adgang til Personopplysninger til ansatte, leverandører og representanter som må kjenne til disse Personopplysningene for å kunne betjene, utvikle eller forbedre Tjenesten. Dessverre er ikke overføring av informasjon via Internettet helt sikkert. Vi vil imidlertid gjennomføre alle nødvendige og hensiktsmessige tiltak for å sikre at alle Personopplysningene dine er godt beskyttet.

Der Vi har gitt deg (eller der du har valgt) et passord som gir deg adgang til Tjenesten, er du ansvarlig for å holde dette passordet hemmelig. Vennligst ikke del dette passordet med noen.

Ingen kredittkortopplysninger vil bli lagret i våre systemer.

Overføring av Personopplysninger til utlandet

Alle Personopplysninger og Sensitive personopplysninger driftes av servere som befinner seg i EU eller EØS. Personopplysninger og Sensitive personopplysninger vil aldri driftes av servere som befinner seg utenfor EU/EØS. Ved å registrere deg hos Tjenesten og å akseptere Bruksvilkårene og disse Retningslinjer for personvern, samtykker du i overføring av Personopplysninger og Sensitive personopplysninger om deg fra Norge til land innenfor EU/EØS.

Barns personvern

Du må være minst atten (18) år gammel for å registrere deg og bruke Tjenesten. Du kan bruke Tjenesten på vegne av barnet ditt, via kontoen din, hvis barnet er under seksten (16). Barn over seksten (16), men under atten (18), kan også registrere seg og bruke Tjenesten dersom de har foreldrenes samtykke.

Endringer i Retningslinjer for personvern

Av og til kan Vi gjøre endringer i Retningslinjer for personvern.  Du kan se at det har blitt foretatt endringer i Retningslinjer for personvern ved å se under “Sist oppdatert” øverst på denne siden. Hvis Vi gjør vesentlige endringer hva angår hvordan Vi bruker og deler Personopplysninger, vil Vi legge ut et varsel om dette i Tjenesten og sende en epost til våre registrerte brukere. Om du fortsetter å bruke Tjenesten etter at Retningslinjer for personvern har blitt endret, anses dette som at du godtar endringene.

Spørsmål og bekymringer?

Om du har noen spørsmål vedrørende disse Retningslinjer for personvern, ditt personvern i forbindelse med bruk av Tjenesten eller beskyttelse av personopplysningene Vi har om deg, vennligst kontakt Oss via epost på privacy@MeeDoc.com. Vi vil raskt forsøke å løse problemene du måtte ha.

Lagring og sletting av personopplysninger

Personopplysningene vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen.