Bruksvilkår

Sist oppdatert 24. mars 2016.

Innledning

Velkommen til MeeDoc mobilhelsetjeneste («Tjenesten»). Tjenesten er en mobilhelsetjeneste som gjennom video og direktemeldinger gir deg direkte online-forbindelse med en autorisert lege eller annet autorisert helsepersonell, også psykologer, (“Legekonsultasjonen(e)”). Tjenesten tilbys av MeeDoc AS (“MeeDoc”, “Vi”, “Oss”) sammen med våre ansatte og vårt nettverk av autorisert helsepersonell (“Legen(e)”). Alle Legekonsultasjoner er utelukkende med autoriserte leger. Gjennom Tjenesten hjelper vi deg med å komme i kontakt med dem.

TJENESTEN ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDINGHET MENT Å BENYTTES I MEDINSKE NØDSITUASJONER ELLER AKUTTE SITUASJONER. HVIS DU TROR DU STÅR OVERFOR EN MEDISINSK ELLER PSYKIATRISK NØDSITUASJON, VENNLIGST RING DET LOKALE NØDNUMMERET DER DU ER ELLER DRA TIL NÆRMESTE AKUTTMOTTAK/SYKEHUS.

Tjenesten er ment å benyttes til å konsultere Leger og å få behandlingsvurderinger. Ved bruk av Tjenesten samtykker du i at konsultasjoner og behandlingsvurderinger utføres via fjernkommunikasjon. I forbindelse med bruk av Tjenesten, kan Legen komme til å anse at en fysisk undersøkelse kan være nødvendig, og vil da kunne foreslå enten en fysisk undersøkelse på hans/hennes kontor eller at du kontakter fastlegen din. Dersom Legen finner det hensiktsmessig, kan han/hun skrive ut en resept for henting på nærmeste apotek, om nødvendig. Avhengig av vurderingen og/eller den utførte behandlingen, kan også Legen foreslå en oppfølgingskonsultasjon eller en fysisk undersøkelse. I alle tilfeller forplikter du deg uansett til å kontakte din lokale lege eller psykolog dersom helsen din eller symptomene forverres.

Disse bruksvilkårene (samlet betegnet som «Vilkårene«), angir de juridisk bindende vilkårene som gjelder når du bruker Tjenesten, uavhengig av hvordan du har fått tilgang og/eller har brukt den, om det er via PC, mobile enheter eller på annen måte. Vennligst husk at Vilkårene utgjør en avtale mellom deg og Oss og definerer hvilke rettigheter og hvilket ansvar du har når det gjelder Tjenesten.

Det er viktig at du leser og forstår Vilkårene.  Ved å registrere deg i Tjenesten og/eller ved å klikke på en «Jeg godtar» eller liknende knapp og/eller ved å installere, gå inn på eller bruke Tjenesten (inkludert enhver programvare eller applikasjon som utgjør en del av Tjenesten) bekrefter du at du har lest og forstått Vilkårene og alle andre dokumenter det vises til her, inkludert våre Retningslinjer for personvern og Retningslinjer for personvern for pasienter , og at du samtykker til å være bundet av disse avtalene.

Du garanterer at du har rett, myndighet og evne til å godta disse Vilkårene og overholde dem og at du har lest og forstått Vilkårene helt og fullt uten nedsatt vurderingsevne på grunn av (men ikke begrenset til) mental lidelse, ruspåvirkning, medisinering eller andre helseproblemer eller noe som kan forringe vurderingsevnen. Din bruk av Tjenesten utgjør ditt samtykke til Vilkårene. Følgelig, hvis du ikke godtar eller forstår Vilkårene, vennligst ikke bruk, installer, gå inn på eller registrer deg i Tjenesten (inkludert enhver programvare eller applikasjon som utgjør en del av Tjenesten). Hvis ditt samtykke til disse Vilkårene er påkrevet i forbindelse med eller etter installasjon av en programvare eller en applikasjon som er en del av Tjenesten og du ikke samtykker i disse Vilkårene, har du ikke rett til å bruke slik programvare eller slike applikasjoner og vi ber deg straks avinstallere og slette alle kopier av dem.

Av og til vil vi endre Vilkårene. Vi anbefaler derfor at du regelmessig sjekker Vilkårene. Hvis du fortsetter å bruke Tjenesten, godtar du enhver slik endring. Dersom du har spørsmål vedrørende disse Vilkårene, våre Retningslinjer for personvern eller Retningslinjer for personvern for pasienter og personvern, vennligst se siste side av disse Vilkårene for vår kontaktinformasjon.

Registrering, kvalifisering, legekonsultasjoner, priser, betaling

Bruk av Tjenesten krever forhåndsregistrering og at du hele tiden overholder disse Vilkårene. Du må være minst atten (18) år gammel for å kunne registrere deg og bruke Tjenesten. Du kan registrere deg og bruke Tjenesten også hvis du er over seksten (16) år gammel, dersom foreldrene dine samtykker til dette.

Tjenesten er kun ment for personlig bruk. Likevel kan du også bruke Tjenesten på vegne av ditt barn gjennom din egen konto hvis barnet er under seksten (16) år, men husk at barn over tolv (12) år har en lovfestet rett til å bli hørt i alle saker som omhandler deres egen helse. Barn over seksten (16) må bruke sin egen konto i henhold til det ovenstående. MeeDoc påtar seg intet ansvar for noen form for misbruk av en konto eller noen form for skade som oppstår som følge av slikt misbruk.

Du garanterer at du vil bruke tjenesten i overensstemmelse med alle gjeldende lover og forskrifter. Det er ikke tillatt å bruke Tjenesten i jurisdiksjoner hvor Tjenesten eller deler av den kan bryte lover eller forskrifter. Du godtar å ikke gå inn på eller bruke Tjenesten i slike jurisdiksjoner. Du godtar å ikke oppgi unøyaktige, misvisende eller uriktige opplysninger i forbindelse med din bruk av Tjenesten. Om opplysningene du har gitt Oss etter hvert blir unøyaktige, misvisende eller uriktige skal du straks gi Oss beskjed om endringene.

Vi forbeholder oss retten til å kreve vår godkjennelse av en registrering, enten på forhånd eller i etterkant. Vi har rett til å nekte registrering, uansett årsak. Registrering kan begrenses, for eksempel hva angår territorium.

Legekonsultasjoner via Tjenesten er underlagt et gebyr som belastes av den aktuelle Lege (“Gebyret”). Gebyret vil fra tid til annen kunne endres og gjeldende Gebyr vil alltid vises i Tjenesten før du får tilgang til en Legekonsultasjon.

Hvis du velger en videokonsultasjon, vil Legekonsultasjonen ha en varighet på cirka femten (15) minutter. Likevel kan nøyaktig varighet av en Legekonsultasjon variere, og du vil ikke ha krav på noen forholdsmessig refusjon av deler av Gebyret eller andre vedrørende gebyrer du har betalt, dersom Legekonsultasjonen er på under 15 minutter. Dersom videoforbindelsen av en eller annen grunn ikke fungerer eller avbrytes, vil ikke Gebyret belastes deg. Dersom det er ventetid for bruk av Tjenesten, vil det være gratis å holde linjen. Ved bruk av Tjenesten samtykker du til å betale alle gebyrene som er knyttet til din bruk av Tjenesten, inkludert men ikke begrenset til Gebyret og mulige ringeavgifter som belastes av din teleoperatør. Gjeldende Gebyrer belastes deg og betaling forfaller ved enhver Legekonsultasjon. Ved å godta disse Vilkårene gir du samtykke til at Vi belaster deg via de(n) betalingsmåten(e) som er tilgjengelig(e) i Tjenesten. («Valgt Betalingsmåte»).

Betalingsbetingelsene dine vil være avhengig av din Valgte Betalingsmåte og kan være underlagt avtaler mellom deg og finansinstitusjonen, kredittkortutstederen eller annen tilbyder av den Valgte Betalingsmetoden.

Du aksepterer og samtykker til at ytelsen av Tjenesten som er underlagt Gebyret starter umiddelbart ved oppstart av Legekonsultasjonen.

Vennligst vær oppmerksom på at bruk av Tjenesten krever Internettilgang, noe som kan være underlagt tilleggsgebyrer fra din operatør.

Ethvert brudd i Tjenesten eller andre funksjonsfeil i Tjenesten eller på MeeDocs hjemmeside, www.MeeDoc.com (“Hjemmesiden”) skal straks rapporteres til MeeDocs kundeservice på feedback@meedoc.com (hele døgnet).

Pasientopplysninger og taushetsplikt

Pasientopplysninger skal skrives, lagres, fremlegges og oppbevares konfidensielt i henhold til gjeldende lover og andre bestemmelser. Ytterligere betingelser knyttet til håndtering av personopplysninger og pasientjournaler finnes i Retningslinjer for personvern, her, og Retningslinjer for personvern for pasienter og personvern, her.

For at Legene skal kunne yte helsetjenester til deg, kan det bli nødvendig for dem å få tilgang til personopplysningene dine og informasjon som er lagret i Meedoc-applikasjonen, inkludert informasjon du har lagt inn selv. Ved å akseptere disse Vilkårene tillater du at Legene og annet helsepersonell som yter helsetjenester til deg via Tjenesten, får tilgang til personopplysninger og informasjon om deg som er lagret i Meedoc-applikasjonssystemet i den hensikt å yte helsetjenester eller annen rådgivning/informasjon overfor deg i denne. Alle Leger eller helsepersonell som er involvert i å yte helsetjenester overfor deg under disse Vilkår er underlagt en streng yrkesetisk taushetsplikt.

Opphavsrett

Disse Vilkårene overdrar kun retten til å bruke Tjenesten så lenge disse Vilkårene og spesifisert(e) lisens(er) gjelder, og de overdrar ingen rettigheter til eierskap i eller til Tjenesten. Alle rettigheter, eierskap, interesser, inkludert uten begrensning enhver opphavsrett, ethvert patent, forretningshemmelighet eller annen immateriell rettighet knyttet til Tjenesten skal forbli vår eneeiendom. Alle tjenester som ytes overfor deg under disse Vilkårene, og andre opplysninger eller materiale som utarbeides i forbindelse med utøvelsen av slike tjenester herunder, og alle rettigheter, eierskap og interesser i det forut nevnte, skal tilhøre oss.

Tjenester som ytes av tredjeparter

Tjenesten kan videreformidle informasjon fra tredjepartstjenester eller sende linker til slike tjenester. MeeDoc er ikke ansvarlig for tredjepartstjenester, informasjonen de gir, deres uaktsomme handlinger eller utelatelser. Tredjepartsytelser inkluderer, men er ikke begrenset til tjenester som ytes av MailGun, Twilio, Tokbox og Paymill.

Forbudte handlinger

Listen nedenfor inneholder eksempler på oppførsel som ikke er tillatt i Tjenesten:

  • Ulovlig tilgang og bruk av Tjenesten på en ulovlig måte eller i ulovlig hensikt;
  • Overføring av data, materiale, innhold eller informasjon som er ærekrenkende, nedsettende, obskøn, uredelig, falskt eller i strid med eierskaps- eller opphavsrettighetene til en annen person eller som på annen måte er ulovlig;
  • Overføring av virus, skadelig programvare eller andre ødeleggende koder til Tjenesten;
  • Modifisering, omvendt konstruksjon eller annen manipulering av Tjenesten; og
  • Hindring eller forstyrring av Tjenesten.

For å sikre Tjenestens integritet, forbeholder Vi oss retten til, når som helst og etter eget skjønn, å utestenge enkelte brukere fra Tjenesten.

Personvern og sikkerhet

Ditt personvern og beskyttelse av dine personopplysninger er veldig viktig for Oss. For en grundigere beskrivelse av hvordan Vi innhenter og bruker personopplysninger om deg, vennligst les våre Retningslinjer for personvern som er tilgjengelige her og Retningslinjer for personvern for pasienter og personvern, her, og gjør deg kjent med de valgene du har med hensyn til hvordan Vi innhenter og bruker personligopplysninger om deg.

I tillegg til det som står i Retningslinjer for personvern og Retningslinjer for personvern for pasienter og personvern, samtykker du til at du ikke skal gi Oss uriktige personopplysninger eller opprette en brukerkonto for andre enn deg selv.

Dessuten, gjennom bruk av Tjenesten godtar du innhenting og bruk av enkelte opplysninger om deg og din bruk av Tjenesten i overensstemmelse med våre Retningslinjer for personvern, Retningslinjer for personvern for pasienter og personvern og gjeldende lover og forskrifter om personopplysninger.

Du er selv ansvarlig for sikkerheten til dine egne enheter, systemer, innloggingsinformasjon og handlinger. Vennligst husk at du må beskytte passord og annen innloggingsinformasjon knyttet til din konto i Tjenesten, og du har fullt ansvar for enhver bruk av kontoen med ditt passord.

Ansvarsbegrensning

Din tilgang til og bruk av Tjenesten er på egen risiko. Du forstår og godtar at Tjenesten gjøres tilgjengelig for deg på en «SOM DEN ER» OG «SLIK DEN FREMSTÅR» basis. Vi er ansvarlige for helsetjenestene som ytes overfor deg gjennom Tjenesten slik det kreves under gjeldende lover og forskrifter. Vennligst legg merke til at Vi kun står ansvarlige hvis rådene våre Leger har gitt deg følges, inkludert men ikke begrenset til råd om å oppsøke hjelp fra din lokale lege og anbefalingen om å innhente en annen vurdering hva angår symptomene dine eller din medisinske tilstand. Du bør ikke bruke Tjenesten i medisinske krisesituasjoner og Vi påtar oss intet ansvar for slik bruk av Tjenesten eller annen bruk av Tjenesten i strid med disse Vilkår og andre dokumenter det vises til her. Du godtar at dersom tilstanden din skulle endre seg eller symptomene dine forverres, skal du umiddelbart kontakte din lokale lege.

Vi og Legene som tilbyr tjenester via Tjenesten påtar oss ikke noe ansvar for juridiske eller økonomiske hendelser eller resultater relatert til tjenester som oppnås gjennom bruk av Tjenesten.

Vi påtar oss intet ansvar for innhold som du publiserer i Tjenesten. Du står derfor eneansvarlig for opplysningene du oppgir til Tjenesten, inkludert informasjon du oppgir under Legekonsultasjonen.

Alt innhold som publiseres på Hjemmesiden eller som på annen måte publiseres i Tjenesten utenfor det som utgjør Legekonsultasjonen er ikke ment å skulle erstatte helsehjelp fra en Lege eller annet helsepersonell. Denne informasjonen bør kun brukes som generell helseinformasjon og ikke ses på som en endelig anbefaling om å utføre en spesiell handling eller behandling.

Vi påtar oss ansvar for avbrudd i Tjenesten eller på Hjemmesiden som er innenfor vår kontroll og som er innrapportert fra deg umiddelbart uten forsinkelse i henhold til det som står under punkt 2. Vi påtar oss intet ansvar for forstyrrelser eller funksjonsfeil i Tjenesten med mindre dette  er påkrevd i gjeldende lover og forskrifter.

I den ytterste utstrekning gjeldende lover og forskrifter tillater det, skal Vi og våre datterselskaper, konsulenter, tilknyttede selskaper, ansatte, partnere og lisenshavere ikke være ansvarlige for noen form for direkte, indirekte, tilfeldige, følge- eller straffemessige skader, inkludert og ikke begrenset til medisinsk skade, personskade, urettmessig død, uriktig diagnose, unøyaktig informasjon, feilbehandling, tap av data, brukstap, tap av forventede midler, skyldige utgifter og negativ kontraktsinteresse, kostnader ved anskaffelse av erstatningsvarer eller tjenester, tap av goodwill, eller andre immaterielle tap, som følge av (i) din tilgang til eller bruk av eller din manglendetilgang eller bruk av Tjenesten; (ii) tredjeparts oppførsel eller innhold i Tjenesten; (iii) innhold og/eller opplysninger ervervet via Tjenesten eller tillit til Tjenesten eller deler av den, med unntak av legekonsultasjonene; og (iv) uautorisert tilgang, bruk eller forandring av materiale eller innhold, uansett om det er basert på garanti, kontrakt, skyldansvar (inkludert uaktsomhet) eller annen juridisk teori, uansett om vi visste eller burde visst om muligheten for slike skader.

Skadesløsholdelse

Du samtykker til å holde Oss skadesløse for ethvert krav, inkludert advokathonorar, fremsatt av tredjepart på grunn av eller med utspring i ditt brudd på disse Vilkår, eller din overtredelse av enhver lov eller krenkelse av en tredjeparts rettigheter. Intet i disse Vilkårene skal anses for å ekskludere eller begrense ditt ansvar hva angår den skadesløsholdelse du gir under disse Vilkårene.

Avkall og tilsidesettelse

Vår mangel på å utøve en rett under disse Vilkår skal ikke utgjøre eller anses som avkall på eller tap av slike rettigheter eller avkall på eller tap av slike rettigheter i fremtiden. Hvis bestemmelser under disse Vilkårene av en eller annen grunn anses ugyldige eller ikke kan håndheves i en domstol eller beslutningsdyktig domsmakt, skal de resterende bestemmelsene i disse Vilkårene fortsette med full kraft og virkning.

Gjeldene lover og tvisteløsning

Norsk lov, uten hensyn til eller anvendelse av dets bestemmelser om lovkonflikt,  gjelder for disse Vilkårene, og ethvert krav, enhver påtalerett eller tvist som følge av disse Vilkårene skal kun føres for norske domstoler. Du samtykker herved til jurisdiksjon og sted for disse domstoler og gir avkall på retten til å hevde uegnet verneting.

Kontakt

Tjenesten driftes og tilbys av MeeDoc AS. Hvis du har spørsmål vedrørende disse Vilkårene, vennligst kontakt Oss på support@MeeDoc.com eller via post til MeeDoc, Oberwallstraße 10, 10117 Berlin.

Periode og oppsigelse

Vi forbeholder oss retten til å avslutte Tjenesten eller til å endre Tjenesten når som helst, etter eget skjønn og uten varsel.

Til tross for alt som står i disse Vilkårene som hevder noe annet, kan vi også, etter eget skjønn, når som helst avslutte eller oppheve din tilgang til Tjenesten og/eller din brukerkonto. Etter opphør skal alle vilkår som har den egenskap at de kan overleve opphør av disse Vilkårene, anses for å overleve slikt opphør.